آرشیو بهمن, ۱۳۹۳

نحوه ثبت شرکت مسئولیت محدود

انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود. حداقل تعداد شرکا در ثبت شرکت مسئولیت محدود دو نفر …